ስርዓት ኤርትራ ዘመተ ምእሳር ኣብ ዞብ ዓንሰባ የካይድ።

ብልሽውና ምምካት ብዝብል መመኽንይታ፣ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ፣ ካብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ኣትሒዙ ዘመት ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ትካላቱ ኣብ ዞብ ዓንሰባ የካይድ ኣሎ።

 ብመስረት ካብቲ ዞባ ዘመጽኡ ወገናት ዘሃቡዎ ሓበሬታ፣ መስረሕ’ቲ መእሰርቲ ነቶም ኣብ ኩለን ናይ (ጻጥታን፣ ወድተሃደራውን፣ ስቪላዊን) ትካላት

 

ዝሰርሑ ኣማሕደርቲ ባእተታት ዘዓለመ ኢዩ። 

ኢዚኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘኣትዉ ዘለዉ ምምሕዳራዊያን ባእተታት፣ ብሓልዮት ኢቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ብልሽውናን ዜጋታትምርዓድንውዒሎም ክም ዘነበሩ ይዝከር።

 

  ብርግጽ በቲ ስርዓት ካብኦም ዝጠልብ ዘነበረ ኣግልጉሎት ምስ ፈጸሙ፣ እንሆ ሎሚ ግዜ ኣብ መዳጎኒ ምድርባዮምን፣ ቦተታቶም ድማ ብካልኦት ምትካእን ኣኸለ።

 ኢቶም ሓድሽቲ ተተካእቲ ውን፣ ኣህሊኹ ኣገልጉሎቶም ምስ ዝጽንቀቕ፣ ዕጫ ብጾቶም ክረኽቡ ኢዮም።

 

احدث المنشورات