(ኤረና ኩሑሎ ዶ ብህግደፍ ትሕሎ)

ስነ ጥበባዊ ብርሀ ዑቅባዝጊ

ኤረና ኩሑሎ ዶ ብህግደፍ ትሕሎ)

ደለይቲ ፍትሒ ኢና በሃልቲ
ካብ ላዕሊ ንታሕቲ
ግብራዊያን ዲናስ ተዛረብቲ‘‘

ደለይቲ ፍትሒ ኢና እኹል ኣይኮነን
ዘረባ ጥራይ በይኑ ፍትሕ ኣየምጽእን
ኤርትራዊያን ካብ ዘረባ ወጺና ንወስን‘‘

ሐገዝቲ ረኽብና እንተበልናሲ
ተቐበልቲ ሕድሪ ተረኺቦም ፈልሲ
መንእሰይ ተገምጢሉ ኮይኑ ከሳሲ‘‘

ጅግና ስዉእ ዓዋተ በዓል ስረ
ዓዲ ኣሻሐት ስዉኣት ደቂ ኤረ
ህግደፍዩ ንኤርትራዊያን ዘቑረረ‘‘

ጅግና ስዉእ ወዲ ዓሊ
በጃና ምስ ሐለፈ ትማሊ
ንህግደፍ ጸረ ህዝቢ ዝኣሊ
ጅግና ተሳኢኑ ኣለኹ በሃሊ‘‘

ካብ ውሽጥስ ተቐቢጹ
ህዝበይ ካብ ዓዱ ነፊጹ
እግረይ ኣውጽእኒ መሪጹ
ብደገ እስትራተጂ ሐንጽጹ
ተስፋ ዝቖረጹ ናባን ክመጹ‘‘

ኣብ ባሕቲ መስከረም ሐደ
ጅግና ቱታ ኢሉ ምስ ዓረደ
ንዓዋተ ሲዒብናዮ በብሐደ‘‘

ሐርበኛ መሰል ህዝብና ምስ ተሰልበ
ጅግና ዓዋተ ኣብ ኣዳል ምስ ኣዝግበ
ብኣፈሙዝ ኣቡ ዓሸራ ምስ ተዛረበ
ጅግንነትና ሹዑ እዩ ንዓለም ኣዛረበ‘‘

ሰብ ዝገበሮ መሬት ነገሮ
ንኤርትራዊ ኣብ ስንጭሮ
ከም ኣራዊት ዘስፈሮ
ኢሰያስ መራሒ እንባጋሮ
ንነጻነትና ናብ ባርነት ዝቐየሮ‘‘

ንውዲት ን30 ዓመታት ዋጋ ከፊልናሉ
ህዝብና ካብ ውዲት መዓስ ተጋላጊሉ
ብውዲት ሕጂ ኸ ንመን ዋጋ ክተኽፍሉ
ንሐድነት ኤርትራዊያን ክትከፋፍሉ
ኣግኣዚ ዶ ትግራይ ዶ ትብሉ ተዃሉ‘‘

ዝበልዔት ከብዲ
ኣይትደልን መዓዲ
ያኣክል እወ ያኣክል
ንመን ነቲ ከይነትክል
ነቲ ንውራይና ዝብክል‘‘

ንጅግና ዓዋተ ኤርትራ ምስ ፈረየቶ
ካብ ኢትዮጵያ ብቅልጻማ መንዚዓቶ
ቆጽሊ ዘወደቖ ንመሰል ህዝባዊ ሕቶ
ከይንተክል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ

ጉጅለ ህግደፍ ንበይኑ ምስ በሐቶ
ንህዝቢ ኤርትራ ሐርነት ሐርቢታቶ‘‘

ልእላውነትና ተራጋጊጹዩ
ሕቶና ሕቶ ሐርነት እዩ
ደቂ ኤረይ ብስኒት ዕየዩ
ህዝብና ምስ ሰዓረ ንኣባዩ
ናይ ሐርነት ሕቶ ክትርጎም ዩ‘‘

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ
ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ብኣባል ተሐኤ
በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

احدث المنشورات