ኤረና ኩሑሎ ዶ ብህግደፍ ትሕሎ (1ይ)ክፋል

ይዝከረኩም ዶ ከምዚ ክበሃል ከሎ

ኤርትራዊያን ንመስዋእቲ ክንዳሎ

ውዲተኛ ከይተዓወተ እንከሎ

እንዳበለና ኤረና ዶ ብደርጊ ትሕሎ

ህዝብና ክብል ለብዘበን ሐዲኡሎ

ደርጊ ክዕሎ ህዝበይ ንነጻነት ተዳሎ‘‘

ኤርትራዊያን ኣይተዓደልናን

መግዛእቲ ኢትዮጵያ ምስ ፈረሰ

ብነጻነት መን ኣሎ ዘይተሐጎሰ

መተካእታ ደርጊ ህግደፍ ምስ ነገሰ

ብዙሕዩ ፍትሒን ሕግን ስለ ዘይነገሰ

ሐንሳብ ምስ ወጸ ንዓዱ ዘይተመለሰ‘‘

ስንብራት መግዛእቲ ከይሐወየ

መራሒ ጃንዳ ምስ በለ ገዛኢ ኣነየ

ክንዲ ወካሊና ኣይኮንካ ኣይፈልጠካንየ

ተዓዛቢ በዚሑ ብህግደፍ እንዳ ተሳቐየ‘‘

ጻማ ስዉኣትና ንህግደፍ መኽሰብ

ኤርትራዊያን ኣዚርና እባ ንሕሰብ

ካብ ዘረባ ወጺና ክንብል ኣርክብ

መዓስ ኢና ብሐደ ድምጺ ንዛረብ‘‘

መንእሰይ ጎዶቦና ንምልኪ እንዳ ለወጠ

ህዝቢ እንዳ ተኣሰረ እንዳ ተቐጥቀጠ

መንእሰይ ትንፋሱ ሐቢኡ ምስ ኣጽቀጠ

ህግደፍ ኮይኑ ኣሎ ዓንተር ናይ ውሻጠ‘‘

ካብ ጽባሕ ነጻነት ክሳብ ሎሚ

ህዝባዊ መንግስቲ ኮይኑ ሕልሚ

ኤርትራ ኮይና ንጉሒላታት ጠቕሚ‘‘

ን28 ዓመት ብህግደፍ ባርነት

ኣብ ቃልስና በዂሩ ሕብረት

ንፋስ ኣትይዎ ኤርትራዊ ቤት‘‘

ዕንጨቲ ሐበነ

ምስቲ ንህዝብና ዝበተነ

ኣይናትናን ኩፉእና ዝምነ

 ምስ ጭፍራ ህግደፍ ዝወገነ‘‘

ኣቲ ኤረና ኩሑሎ

ህዝብኺ ዝተበደሎ

 ሎምስ ይኣኽሎ

ህዝቢ ኤርትራ ተዳሎ

ዋርሳይ ምስ ይካኣሎ

ክንብል ዶ ህግደፍ ክዕሎ

ለብዘበን ሐዲኡሎ‘‘

ህዝቢ ደም እንዳ ነብዔ

የለን ዶ ንዓዲ ዝተጸገዔ

ኣለኹ ዝብል ምስ ተጸወዔ‘‘

ኣውራጃታት ኤርትራ እወ ንሳተን

ብስኒት እየ ንመግዛእቲ መኪተን

ናይ ጀጋኑ ደቀን ደም  ክስኪሰን‘‘

ካብ ሰብ ዝደሊ ከም ሳእኒ ይበሊ

እወ ሕጂ ውን ከም ትማሊ

ኣይንደልን ንፋስ ዝእቱ ዝፈላሊ

ብስኒት ንጃንዳ ህግደፍ ክንኣሊ‘‘

ኤረና ዶ ብህግደፍ ትሕሎ

ኤረና ሕራይ በልና ንምሸቱ

ሐርነት ሒዝና ንዓድና ክንኣቱ

ኣይከሰርናን ዝበለ መሪሕ ሸፋቱ

ዕምሩ ክሐጽር ምስ ዑሱባቱ‘‘

ህዝብና እንዳ በለ ፋሕ ፋሕ

ንጠቕሚ መን ጨናፍራት ምብዝሕ

ሐደ ኣብ ልዕሊ ሐደ ካብ ንምካሕ

ብግብሪ ንህግደፍ ክንብሎም ሐሕ

ንድሕነት ህዝቢ ንበገስ ናብ ስራሕ‘‘

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን‘‘ 08 10 2019‘‘ብኣባል ተ.ሐ.ኤ. በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

احدث المنشورات