61መስከረም ክብርቲ ዕለት

 

ስነ ጥበባዊ ብርሀ ዑቅባዝጊ

ብጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ

ብኣቡ ዓሸራ ኣብ ዳል ዝዓለለት

ጸረ መግዛእቲ ሽግ ናይ ሐርነት

ሕጂ ውን ትጽውዕ ጸረ ባርነት‘‘

ዝኽሪ መበል 58 ዓመት መስከረም

ከም ዓዲ ዉዑል ዓቢ ኑኡስ ክንራገም

ብጃንዳ ህግደፍ ውዲት ይዳጋገም‘‘

 

ከም ጅግና ስዉእ ዓዋተ ስለ ዘይተላዕለ

ስለዚ ዩ ህዝቢ ኤርትራ ሐሪኑ ዘይነቐለ

ደለይቲ ለውጢ ዘረባ ጥራይ ኮይና ለለ‘‘

 

ዝቐደመ ደም ከይነቐጸ

ምስ ኢትዮጵያ ሕጸ

ንለባማት ዘደንገጸ

ዕረፍቲ ደሎ ዕኩራይ ጻጸ

ቴንቤናይ ከይተቓበጸ‘‘

 

ንዓዲ ጀጋኑ በይኑ ምስ በሐተ

ንደቀባት እንዳ ኣካላበተ

 ንደርጊ ቤት ጽሕፈት ዝኸፈተ‘‘

 

ኣብ ሞንጎና ዑሱባት ኣኽቲቱ

ኣብ ምፍልላይና ተዓዊቱ

እዚ ከዳዕ ኣብ ግዜ ዕርበቱ

ለኪሙና ናብ ጉድጓዱ ክኣቱ‘‘

 

ኣብ ዘመነ ተክኖሎጂ ዘመነ ምዕባለ

ህዝብና ንሐርነት ዋጋ ከምዘይ ከፈለ

ካብ ጅርባ ካብ ሐርቢ ዘይተጋላገለ

ክንዲ ሉሺ ላምባ በዚ ከዳዕ ጉጅለ‘‘

 

ተቃውሞ ደንበ እንታይ በዲልና

ኣንጊህና ንጉጅለ ህግደፍ ዝበዳህና

ህግደፍ እንተ ጸውዕዎም ዘብዘብ

ንጻዊዒትና ግና ካብ ማዕዶ ዝዕዘብ

ንመንእሰያት ኤርትራ ዓገብ ዓገብ‘‘

 

ህዝብና ንወረርቲ ሲዒሩ

ንጀጋኑኡ ብውዲት ከሲሩ

ህዝብና ንማልያ ዝቐየሩ

ንቴንቤናይ ንዘይ ዕቆር ዓቚሩ

ብህግደፍ ካብ ዓዱ ተባሪሩ‘‘

 

መስከረም ሕጂ ውን ትነዖ

ከምቲ ንህዝብና ደም ዘንበዖ

ንከዳዕ መስከረም ክትቀጽዖ‘‘

 

ገመል ሰሪቕካ ጉንብሕ ጉንብሕ

ከልቢ ሰራቒ ሰሚዑ ምስ ዝነብሕ

ሐላዊ ወሰን ሴፉ ምስ ዝመልሕ

ሕጂ ውን ክወግሕ እዩ ክወግሕ‘‘

 

ሕጊ ከይተኸለ ሕጊ እንዳባ ዝኸሐደ

احدث المنشورات