ውድቀት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን።

 

ስነ ጥበባዊ ብርሀ ዑቅባዝጊ

16-08-2019

 

ኣብ ለውጢ ኩሉ‘ስለ ዘይኮነ ተጠቃሚ‘ዓመታት ሐሊፉ‘‘እቲ ሐደ ክዝልፍ‘‘እቲ ሐደ ክነቅፍ‘‘እቲ ሐደ ንማፍያዊ ጉጅለ ክድግፍ‘‘ንህዝቢ ዘረባ ኣየድሕኖን ግብሪ እንበር‘‘እቲ ሐደ ወሐለ ተመሲሉ ክዛረብ‘‘ሕጂስ ያኣክል ዘርከበ የርክብ‘‘

 

ኣቦይን ኣደይን ሕልሞም በበይኑ‘‘ ጭፍራ ህግደፍ መራሕቲ ምስ ኮኑ‘‘ዕላምኦም ንደቀባት ክብትኑ‘‘ህዝቢ ኤርትራ ወትሩ ዉጹዕ‘‘ንጸላእቱ ሲዒሩስ‘ ዳግማይ ክነብዕ‘‘ሰብ ሕልና ዓገብ ክብሉ‘‘ህግደፋዊያን ሕልና ኣልቦ‘‘ ንሱ ኮቦሮ ይወቅዕ‘‘ንሳ ትስዕስዕ።

 

ዓገብ ዓገብ‘ገ እንዳ በሉኻ ዶ ትጋገ‘‘ጓና ንውሽጢ‘ወደባት ንደገ‘እንታይ እሞ ክንዛረብ‘‘እዚ ተባዕ ህዝቢ‘ካብ ጥንቲ ንርስቱ ተኻላኻላይ‘ ዘይናቱ ዘይደሊ ሸቃላይ ሐረስታይ‘ወናኒ ሰፊሕ ናይ‘ ቀይሕ ባሕሪ ቀላይ‘እንታይ ደኣ ኣብ ሕጂ በጺሑ‘‘ንማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣሜን በሃላይ‘‘እዚ ኹሉ‘‘ኣብ ምንቲ ምንታይ‘‘ያኣክል ምፍልላይ‘‘

 

ሃገር ብመስዋእቲ ደቃ‘‘ነጻ ወጺኣ‘ነንጭዋ ውሻጠ ዶ‘ኣንጭዋ ደገ ተውጽኣ‘‘ድሕሪ ነጻነት ዶ ህዝቢ ምኸርተተ‘‘ሕድሪ ኣሎና ሕድሪ ሰማእታተ‘‘ወሰንቲ ንኹን ከም ጅግና ስዉእ‘‘ ሐምድ እድሪስ ዓዋተ‘‘መሰል ኩሉ ክሕሎ እዩ‘‘ ናይ ሐርነት ቃልስና ምስ ተዓወተ።

 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ‘‘ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና‘‘ክሳብ ፍጹም ዓወት‘‘ቀጻሊዩ ናይ ሐርነት ቃልስና‘‘ካብ ዉሽጡ ሑሩር‘‘በርሀ ዑቅባዝጊ ኣባል ተሐኤ ሃገር ጀርመን ውድቀት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን።

 

 

احدث المنشورات