ኣብ 15 መጋቢት(64)ቶጎሩባ ሐበን

ኣብ ቶጎሩባ; ዉሑዳት ገጢሞም ምስ ብዙሐት;ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ዓወት ብስራት;ራዕዲ ፈጢሮምሉ ናይ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት;ኣብ 15 መጋቢት(64)ቶጎሩባ ሐበን; እንታይ ይበሃል ኣሎ ሎሚ ዘመን;ውጽኢት ነጻነት;ኤርትራ ንኤርትራዊያን ኣወዓለን;;ደቂ ኤረይ;ድሕሪ ያኣክል ከ ናበይ;;

ብመሪሕ ተሐኤ; እንዳ ተመርሔ;ናብ ኣፍደገ ነጻነት ምስ ኣብጸሔ;ሰራዊት ተሐኤ  እቲ ቅያ ዝሰርሔ;ብውዲት ግንባር ወያነ ምስ ተፈንጠሔ;ብቀያሕትን ጸለምትን ምስ ወግሔ;ነጻነት ብሐርነት ስለ ከይተተከኤ; ኣጉል ተሪፉ ኣብ ኩሉ ከይበጽሔ።

እዚ ኩሉ መንእሰይ በጃ ሐሊፉ;ራኢ ሰማእታትና ተኾሊፉ; ራኢ ደቀባት ብጭፍራ ተጠሊፉ;;ኣብዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል;ዕላማ ያኣክል;;ቅዋም ይተግበር;;ናይ ሕልና ፖለቲካ ኡሱራት ይፈትሑ(ወይ ኣብ ፍርዲ ይቕረቡ) ፓርላማ ይተኣከቡ;;ሃገራዊ ኣገልግሎት ይጣየሱ ይካሐሱ።

ሰለዚ ንመንዩ ያኣክል)ኢሰያስ ኣራጋጊጹዩ;ንኢትዮጵያዊያን እንበር) ንኤርትራዊያን ከምዘይ ውክል)ካብ ጉይይ ምውዓል ክሳድ ምሐዝ)ኣብ ባይታ) ምስ ማፍያዊ ጉጅለ ክንተሐሐዝ።

ብጌጋ ከይትርድኡኒ ምእንቲ;ያኣክል ንሕጋውያን መራሕቲ; ከም ናይ ኣልጀርያ መንግስቲ;ብቅዋም ህዝቢ ተማእዘዝቲ;; ንያኣክል ከም ወሳኒት ከይንርእያ;ያኣክል ከም ህዝቢ ኣልጀርያ;ኣብ ዓድኻ ኣብ ጽርግያ;ያኣክል ሐባሪት ዓወት እያ;ዕምሩ ክተሕጽሮ ንጉጅለ ማፍያ።

ሹዑ ቅዋም ብደቂ ዓዲ;ብሕጋዊ መንገዲ;ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ;;በቲ ወልፊ ደም ዘለዎ; ብትእዛዝ ጋንኔን ዝነደፍዎ? ቅዋም መን ተቐቢልዎ;;ምስማዕ ኣቢኹም እንበር;ኣብ ሕጋዊ ስርዓት ዘይብላ ሃገር;ቅዋም ብከመይ ይትግበር።

ዶብና ክሕንጸጽ ንመን ዲና ንሕቶ

ፓርላማ ይተኣከቡ ንቲ ኣልቦ ሪኢቶ

ንምእዙዝ ዝኾነ ህግደፋዊ ባይቶ፣

ዶ ነቲ ብሐይሊ ዝገዝእ መቓቒሉ

ብኢዱ ህዝብና ቆጽሊ ዘይውደቐሉ

ደቂ ኤረይ ንሐቀኛ ለውጢ ተላዓሉ፣

ልእላውነትና ንመን ክዕድሎ

ሃየ ብደገን ውሽጥን ንዳሎ

ከምቲ ዝመንጠለና ክንምንጥሎ፣

ጭርሖና ካብ ሕጂ ጀሚርና

ንህግደፍ ኢደይ ኢድካ ኢልና

ንደመኛና ካብ ሱሩ ምሒና

ኣብ ቀይዲ ክነእትዎ ዩ ዝግበኣና፣

መጸዋዕታ ኣብ ዝኽሪ ቶጎሩባ;

ካብቶም ዝወደቑ ኣብ ጎቦ ሩባ;

ንሃገር ኤርትራ ክንርኢ ዓንቢባ

ህግደፍ ኣብ ፍርዲ ምስ ቀረቡ ምስ ቀርባ;

ኣብ መቓብር ሰማእታትና ክነውድቕ ዕንበባ።

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ‘ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና‘ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን‘ካብ ዉሽጡ ሑሩር‘ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

احدث المنشورات