ንሕና ኣባላት ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን

(ንሕና  ኣባላት ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን)

ምፍንጫል ንጃንዳ ህግደፍ እንበር፣ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘየርብሕ፣ኣብ ዕላማን ሕግን ተሐኤ ተመርኲስና፣ ዘይምርድዳእ ብዘተ ስለ ዝፍታሕ፣ኣብ ጎኒ እቲ ኣብ ጉባኤ ተመሪጹ ዝወጽኤ፣ምስ መሪሕ ውድብና ተሐኤ ደው ከም ዝበልና ንገልጽ ኣሎና፣ብሽም ጨንፈር ጀርመን፣ብወኪል ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ፣ ኣብ ሃገር ጀርመን በርሀ ዑቅባዝጊ።

ብለበዋ ዝተሰነየት ግጥሚ

ጽባሕ ከይትጠዓሱ

ውድብኩም ኣይተፍርሱ

ናብ ልብኹም ተመለሱ፣

ተሐኤ ዶ ተርፋ ዘይፈረሰት

ክንዲ ንድሕነት ህዝቢ ክተት

ምፍንጫ ኣብ ሐዲሽ ዓመት

ንማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ ዓወት፣

ቆሪርኩም ብጾትኩም ኣይተቑሩሩ

ካብ ቶም ዝቐደሙ ተማሃሩ

ናይ ጥርናፈ መዝሙር ዘምሩ

ዕምሪ ጉጅለ ህግደፍ ክተሕጽሩ፣

ዓወትና ኣብ ጥርናፌና፣ካብ ውሽጡ ሑሩር፣ ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን፣(14 ጥሪ; 2019)

احدث المنشورات