ዩዉሃና

 

 

 

 

 

 

ዩዉሃና

ዉድብ ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ብምኽንያት ሓዲሽ ዓመትን በዓል ልደትን።

ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዉሽጥን ኣብ ደገን ብ ሓፈሻ። ብፍላይ ድማ ን ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ዩዉሃናኡ ይገልጽ።

2019 ዓ፣ም፣ፈ ዓመተ ፍትሒን ደሞክራስያዊ ለውጢን ኣብ ዓድና  ዝነግሰላ ክትኮነልና ከኣ ንምነ።

ኣቦ መንበር ፈጻሚ ሽማግለ

ተጋዱሎ ሓርነት ኤርትራ

1 ጥሪ 2019 ዓ፣ም፣ፈ

 

احدث المنشورات