ሕልሚ ስግር ማዕዶ‘ኣቱም ህዝብታት‘ ኤርትራ‘ ሱዳን‘ ኢትዮጵያ‘ ርእሲ ከተማ ኤርትራ‘ ካርቱም‘ርእሲ ከተማ ኢትዮጵያ ኣስመራ‘ርእሲ ከተማ ሱዳን‘ ኣዲስ ኣበባ‘ ክትጽውዖ ይካኣል ዶ።

 

 

ሽንፍላ ኣማን ብኣማን ሽንፍላ፣ሌባ ሌባ እንተበልዎ፣ሉባ ሉባ ዝበልዎ መሲልዎ፣ዘይተከንሸበ መልሐሱ፣ ክንድዚ ዶ ይሕሱ፣ኤርትራ ንኤርትራዊያን ነገር ኣይትፍሐሱ፣ ሕልሚ ኣግኣዚ ትግራይ ትግርኚ፣ኣቱም ደቂ ኤረ፣እዚ ሽንፍላ ዶ ብጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ ምመደረ፣ዘርኢ ኣሉላ፣ክሳብ ማዓስ እዮም ንኤርትራ ከሽካዕሉላ።

ናይ ሐባር ስራሕ እንተ ዝህሉ፣መራሒ ጃንዳ ቅድሚ ኹሉ፣እቶም ብደም ጀጋኑ ዝገበሉ፣መጠንቀቕታ ደብዳበ ምተቀበሉ፣ ብድሕሪ ዚ‘ እቶም ንክሕስዉ ዝተመወሉ፣ እዞም ታሪኽና ዝብልሉ፣ ጽባሕ ዋጋ ይኸፍሉ።

 

ሽንፍላ መቀለ ካብ ዩንቨርስቲ መቀለ

ብሽም ኤርትራ ኣግኣዚያን ኢሉ ዝነቀለ

ናይ ሐርነት ቃልስና ከዳኽም ዝተመወለ፣

 

ዓሻ ተመሲልካ ድራሮም ወድኣሎም

ዕባይ ኤርትራ ተጋሩ ተጸሊሎም

ንባሕሪ ክብሉ ምልዮናት ከስኪሶም

ኣብ ፌስቡክ ፓል ዑሱባት ኣዋፊሮም፣

 ሊሎ ኣሞራ ሊሎ ኣሞራ

ኣስላምን ክስታንን ብሐበራ

ንዓዲ ዳዊት ቁርኣን ኤርትራ

ንዓዲ ጀጋኑ መንዩ ዝደፍራ፣

 

ኣግኣዝያን እኒ ፈገግር

ሰብ ኣለዋ እኮ እዛ ሃገር

እዚ ሽንፍላ ዑሱብ ፈገር

ጽባሕ ኣብ ዝኳዓቶ ዝቅበር

ሕጂ ክንድዚ ፈንጠርጠር፣

 

ኣብ ፌስቡክ ኣይትሃውትቱ

ኣግኣዚ መቀለ ትግራይ ሰረቱ

ንቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣዒንቱ

ተጋሩ ዘይሜሬትኩም ኣይተቋምቱ፣


ናይ ትግራይ ኣግኣዚ

ኢሰያስ ከሎ ሔዚ

ባሕርና እዩ እዚ፣

 

ብሕጓ ብመልሖ

ካብ ምሸት ንንግሆ

ዓይኒ ዘለዎም ፍልሖ፣

 

ዘይሐረሶ በላዒ

ወትሩ መዘንግዒ

ሐሕ ነንበጣ ቀውዒ፣

 

ዕጠቑ ደቂ ኤረ

ኣዴታት ብበርበረ

ዘይናቱ ዝወረረ

ይምለስ ምስ ዓወረ

 ብዘይ መላሲ ወረ፣

 

ኤርትራ ኢልካ ኣስመራ

ኤርትራ ኢልካ ከረን ምንደፈራ

ኤርትራ ኢልካ ባጽዕ ምስ ባሕራ

ኤርትራ ኢልካ ናቕፋ ምስ ቋሩራ

ኤርትራ ኢልካ ዓዲ ቀይሕ ሶይራ

ዓሰብ ኢልካ ኣቁርደት ኤርትራ፣

 

ኣብዚ እንታይ ኣምጸኤን‘መቀለ ምስ ኣዲስ ኣበባ‘ኣርባዕተ ንጥቢ ክንገብረሉ‘ልሳንኩም ንክእደባ።

  

ዕባይ ኣስመራ ተጋሩ

ኣብዘይ ደረቶም ዝጥርሩ

ታሪኽ ኤርትራ ክቅይሩ፣

 

በሉ ጽን በሉ ተጋሩ

                 ዝተማህሩ ዘይተማህሩ  

ሜሬት ኤርትራ ክጥሕሩ

ኣግኣዚ ጽባሕ ሐንሳብ ንሐዋሩ

ቀይሕ ባሕሪ ኣይቅይርንዩ ሕብሩ

ምስ ቴንቤናይ ጽባሕ ትባረሩ፣

 

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ« ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና«ስዕረት ንህግደፋዊያን ዓንገልቶምን« ካብ ዉሽጡ ሑሩር«ኣባል ተሐኤ«በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

 

 

احدث المنشورات