ውሳነ 10ይ ጉባኤ ተሐኤ ተበግሶ ንዳግማይ ትንሳኤ ኣብ ኤርትራ እግርና ክረኤ

ስነ ጥበባዊ ብርሀ ዑቅባዝጊ

19-02-2020

ውሳነ 10ይ ጉባኤ ተሐኤ

ተበግሶ ንዳግማይ ትንሳኤ

ኣብ ኤርትራ እግርና ክረኤ‘‘

ኣብ ኤርትራ ኣሎ ሱሩ

ከም ቶም ዘዝለቑ

ካብ ዓዲ መዓስ ሪሒቑ

ቁልፍና መዓስ ዘሊቑ‘‘

ናትና ንግበር

ኣብ ተባህለ ኣይንንበር

ዓርዑት ህግደፍ ክስበር‘‘

ካብ ምሔ ዝሐለፈ

ብመንፊት ክንፈ

ንመተካእታ ትምነዩ

ታሪኽ ኣይምሕርን ዩ‘‘

ትንሳኤ ንህዝብና ድሕነት

ትንሳኤ ንለውጢ ንሐርነት

ብስኒት ንህግደፍ ክንምክት‘‘

ናይ ተሐኤ ትንሳኤ

ምስ ኣስፋሕፈሔ

ወይልኡ ደሙ ምስ ፈልሔ

ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሔ‘‘

ከምታ ርጊቢት

መንገብገባ ዝተሃረመት

ብትብዓት ብጽንዓት

ትጋላገል ካብ መዓት‘‘

(መን ኣብ ልዕሊ መን ክዋራዘ)

ጽገናዊያን ብኣርዮስ ውክልና ዝረኸቡ

ብቅዋም እንበር ብለውጢ ዘይዛረቡ

ህዝቢ ኤርትራ ዘላዓዕሎ እንተ ረኺቡ

ወደባት ብቅልጽሙ ክረክብ ዩ ዓስቡ‘‘

ደም ሐራዳይ ኣብ ክዳኑ ይነጥብ

ንቅዋም ጉጅለ ህግደፍ መንዩ ዝልግብ

ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ብከመይ የዕግብ‘‘

ስልጣን ህግደፍ ካባና ናባና

ናይ ንሕናን ዕላማናን ምህዞ

ሕጂ ኸ ናበይ ዩ ቲ ጉዕዞ

ንደንበ ተቃውሞ ብኣፉ ንሐዞ‘‘

ዕላማ ናይ ቶም ስዉኣት ጀጋኑ

ኤርትራ ንኤርትራዊያን እዩ ንይሩ

ንነጻነት ህግደፍ ናብ ባርነት ቀይሩ‘‘

ኤረና ሎምስ ሐዲኡ ሎ

ንለውጢ ህዝቢ ክዓስሎ

ንኣርዮስ ስዩም ክነብሎ

ሐቢርና ንለውጢ ንዳሎ‘‘

10ይ ጉባኤ ተ.ሐ.ኤ ዘስመረሉ

ሃይማኖት ናይ ግሊ ሃገር ናይ ኩሉ

ኣውራጃይ ኣውራጃኻ ኣይትበሉ

ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክህሉ

ምስ ተቃውሞ ደንበ ያኣክል በሉ‘‘

ያኣክል እወ ያኣክል‘‘ነቲ ከይነትክል‘‘ብኣውራጃታት ዝመቓቕል‘‘ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና‘‘ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን መሰልቱን‘‘ ብበርሀ ዑቅባዝጊ ኣባል ተሐኤ ሃገረ ጀርመን።

احدث المنشورات