61መስከረም ክብርቲ ዕለት

  ስነ ጥበባዊ ብርሀ ዑቅባዝጊ ብጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ ብኣቡ ዓሸራ ኣብ ዳል ዝዓለለት ጸረ መግዛእቲ ሽግ ናይ ሐርነት ሕጂ ውን ትጽውዕ ጸረ ባርነት‘‘ ዝኽሪ መበል 58 ዓመት መስከረም ከም ዓዲ ዉዑል ዓቢ ኑኡስ ክንራገም ብጃንዳ ህግደፍ ውዲት ይዳጋገም‘‘   ከም ጅግና ስዉእ ዓዋተ ስለ ዘይተላዕለ ስለዚ ዩ ህዝቢ ኤርትራ ሐሪኑ ዘይነቐለ ደለይቲ ለውጢ ዘረባ ጥራይ ኮይና ለለ‘‘   ዝቐደመ ደም ከይነቐጸ ምስ ኢትዮጵያ ሕጸ ንለባማት ዘደንገጸ ዕረፍቲ ደሎ ዕኩራይ ጻጸ ቴንቤናይ ከይተቓበጸ‘‘   ንዓዲ ጀጋኑ በይኑ ምስ በሐተ ንደቀባት እንዳ ኣካላበተ  ንደርጊ ቤት ጽሕፈት ዝኸፈተ‘‘   ኣብ ሞንጎና ዑሱባት…

أقرأ المزيد