ውድቀት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን።

  ስነ ጥበባዊ ብርሀ ዑቅባዝጊ 16-08-2019   ኣብ ለውጢ ኩሉ‘ስለ ዘይኮነ ተጠቃሚ‘ዓመታት ሐሊፉ‘‘እቲ ሐደ ክዝልፍ‘‘እቲ ሐደ ክነቅፍ‘‘እቲ ሐደ ንማፍያዊ ጉጅለ ክድግፍ‘‘ንህዝቢ ዘረባ ኣየድሕኖን ግብሪ እንበር‘‘እቲ ሐደ ወሐለ ተመሲሉ ክዛረብ‘‘ሕጂስ ያኣክል ዘርከበ የርክብ‘‘   ኣቦይን ኣደይን ሕልሞም በበይኑ‘‘ ጭፍራ ህግደፍ መራሕቲ ምስ ኮኑ‘‘ዕላምኦም ንደቀባት ክብትኑ‘‘ህዝቢ ኤርትራ ወትሩ ዉጹዕ‘‘ንጸላእቱ ሲዒሩስ‘ ዳግማይ ክነብዕ‘‘ሰብ ሕልና ዓገብ ክብሉ‘‘ህግደፋዊያን ሕልና ኣልቦ‘‘ ንሱ ኮቦሮ ይወቅዕ‘‘ንሳ ትስዕስዕ።   ዓገብ ዓገብ‘ገ እንዳ በሉኻ ዶ ትጋገ‘‘ጓና ንውሽጢ‘ወደባት ንደገ‘እንታይ እሞ ክንዛረብ‘‘እዚ ተባዕ ህዝቢ‘ካብ ጥንቲ ንርስቱ ተኻላኻላይ‘ ዘይናቱ ዘይደሊ ሸቃላይ ሐረስታይ‘ወናኒ ሰፊሕ ናይ‘ ቀይሕ ባሕሪ ቀላይ‘እንታይ ደኣ ኣብ ሕጂ በጺሑ‘‘ንማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ…

أقرأ المزيد