ኣብ 15 መጋቢት(64)ቶጎሩባ ሐበን

ኣብ ቶጎሩባ; ዉሑዳት ገጢሞም ምስ ብዙሐት;ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ዓወት ብስራት;ራዕዲ ፈጢሮምሉ ናይ ሃጸይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት;ኣብ 15 መጋቢት(64)ቶጎሩባ ሐበን; እንታይ ይበሃል ኣሎ ሎሚ ዘመን;ውጽኢት ነጻነት;ኤርትራ ንኤርትራዊያን ኣወዓለን;;ደቂ ኤረይ;ድሕሪ ያኣክል ከ ናበይ;; ብመሪሕ ተሐኤ; እንዳ ተመርሔ;ናብ ኣፍደገ ነጻነት ምስ ኣብጸሔ;ሰራዊት ተሐኤ  እቲ ቅያ ዝሰርሔ;ብውዲት ግንባር ወያነ ምስ ተፈንጠሔ;ብቀያሕትን ጸለምትን ምስ ወግሔ;ነጻነት ብሐርነት ስለ ከይተተከኤ; ኣጉል ተሪፉ ኣብ ኩሉ ከይበጽሔ። እዚ ኩሉ መንእሰይ በጃ ሐሊፉ;ራኢ ሰማእታትና ተኾሊፉ; ራኢ ደቀባት ብጭፍራ ተጠሊፉ;;ኣብዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል;ዕላማ ያኣክል;;ቅዋም ይተግበር;;ናይ ሕልና ፖለቲካ ኡሱራት ይፈትሑ(ወይ ኣብ ፍርዲ ይቕረቡ) ፓርላማ ይተኣከቡ;;ሃገራዊ ኣገልግሎት ይጣየሱ ይካሐሱ። ሰለዚ ንመንዩ ያኣክል)ኢሰያስ ኣራጋጊጹዩ;ንኢትዮጵያዊያን እንበር)…

أقرأ المزيد