ኣብራሂ መግለጺ ኣዋጅ

ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ   ኣብራሂ መግለጺ ኣዋጅ ብዕለት 10 ጥሪ 2019፥ ብስም ተጋደልቲ ካብ ኣባላት መሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራዝተሰየሙ ጉጀለ፣ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ፈጻሚ ሽማግለ ኣርእስቲ ዝሓዘለ ኣዋጅ  ኣንበብና። ኣብቲ ኣዋጅ ድማ’ቲ  ጉጅለ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ  ከም ዘተፈንጨለን ገሊጹ። ጠንቂ መፈንጨሊኦም  ድማብሰንኪ ዝጋጠሞም ናይ ምግላልን ምውጋንን ምጽላምን ኩነታት ምኻኑ ኢዮም ይገልጹ። እዚ ዘተቅጠሰ ምኽንያታት ግና፣ ኣብ ዉድብና ክም ባህሊ ይኹን ኣካይዳን፣  ዘይ ዝውትሩን ዘይፍለጥንሙዃኑ እና ኣረጋገጽና፥ እዞም ሰባት ክሳብ እዚ ናይ መጨረሽታ ኣኼባ፥ ኣብ ዝላዓለ ጽፍሒ ሓላፍነት ዉድብ ከም ዝነበሩን ከም ዝኾኑን፣ኩሉ  ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ኣብቲ ኣኼባ ድማ  ንምርጫ…

أقرأ المزيد